Ouders willen het beste voor hun kind(eren) en het is dan ook confronterend en pijnlijk, als je je kind verdrietig, boos en/of somber ziet. Je wilt je kind het liefst zien stralen. Ook kinderen kunnen in hun jonge bestaan te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, zoals; pesten, echtscheiding, overlijden, verhuizen. 

Ieder kind, gaat anders met zijn emoties om. Jij kunt je als ouder machteloos voelen, als je het gevoel hebt, geen contact met je kind te kunnen maken. Doordat de afstand tussen ouder en kind minimaal is, kan het fijn zijn, als een onafhankelijk persoon, met zowel jou als je kind mee denkt. Waar loopt je kind in het hier en nu tegenaan en welke wensen heeft hij/zij? Deze vragen gaan ook op voor jou als opvoeder.

Mijn manier van coachen is gericht op de mogelijkheden van jou als ouder en je kind. Door het aanreiken van praktisch toepasbare handvatten, breiden jullie je handelingsrepertoire uit en komt er weer ruimte voor dat wat er echt toe doet.