Privacy policy Straal Den Haag

Privacyverklaring
Straal Den Haag, praktijk voor coaching en trainingen, is gevestigd aan de Zoutmanstraat 23 D, 2518 GL te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
Straal Den Haag
www.straal-denhaag.nl 
Zoutmanstraat 23 D
2518 GL Den Haag
Telefoon 06 416 73 367

Krijna van Loenen is de Functionaris Gegevensbescherming van Straal Den Haag Coaching en is te bereiken via: info@straal-denhaag.nl  
 
Verwerking persoonsgegevens
Straal Den Haag verwerkt je persoonsgegeven doordat je gebruikt maakt van de aangeboden diensten en omdat je deze gegevens op verzoek en met toestemming verstrekt. De gegevens die je verstrekt zijn: 
Voor- en achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Overige gegevens die je actief verstrekt zijn de privé gegevens gedeeld tijdens een consult ten behoeven van je persoonlijke groei en ontwikkeling. 

Bijzondere en gevoelige informatie
Bijzondere en gevoelige informatie over jouw coachvraag, coach proces en jouw gezondheid wordt genoteerd tijdens een consult, dit gebeurt schriftelijk. Je ontvangt naar aanleiding van het consult tips van het consult via de mail. Deze tips zijn vrij van gevoelige informatie en dienen het doel persoonlijke groei en ontwikkeling. Ingesloten wordt een factuur gestuurd, welke jouw persoonlijke gegevens, naam/adres/postcode/woonplaats, bevat. Dit wordt verzonden over een beveiligde internetverbinding via de server van Roundcube. 

Doeleinde gegevens
Je gegevens worden enkel en alleen voor jouw coachingstraject gebruikt met de daarbij behorende afhandeling van de betaling. Je telefoonnummer en e-mailadres worden genoteerd om met je in contact te komen in het geval van annulering of wijziging van de afspraak. De gegevens van de werkgever worden gebruikt om een offerte op te stellen voor een coachingstraject op maat met eveneens een financiële afhandeling. 

Bewaartermijn gegevens
Straal Den Haag hanteert een bewaartermijn van drie jaar voor jouw persoonlijke gegevens. Waarna je persoonlijke gegevens, schriftelijk en digitaal, vernietigd worden.

Hierbij gaat het om: 
Persoonsgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Gegevens proces coaching traject 

Het fiscale bewaartermijn waarbij jouw standaard gegevens zijn opgenomen betreft 7 jaar.  

Hoe je gegevens beveiligd worden
Je gegevens en de schriftelijke aantekeningen opgenomen tijdens het consult worden toegevoegd aan je dossier. Welke worden bewaard in een gesloten unit. Je gegevens welke digitaal worden verwerkt worden opgeslagen in een digitaal dossier in een met een wachtwoord beveiligde computer. Deze computer wordt beveiligd met een sterk wachtwoord en wordt wekelijks geupdate voor virus en datalekken. De mail die je ontvangt wordt met Microsoft Office pakket naar je verstuurd over een beveiligde lijn. Straal Den Haag is verantwoordelijk voor het updaten van het afgenomen Microsoft Office pakket zodat er ten alle tijden gewerkt wordt met de meest geavanceerde versie. 
 
Delen van gegeven met derden
Gezien er sprake is van beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht zal er nimmer informatie met derden worden gedeeld tenzij je zelf daar, uitsluitend schriftelijk, toestemming voor hebt gegeven. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als cliënt heb je het recht je gegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Uiteraard wordt dit verzoek enkel gehonoreerd als dit van jou zelf afkomstig is. 

Datum laatste wijziging: 10 juni 2018 
Copyright © 2018