Straal Taal is vanaf 2020 niet meer actief. Je kunt natuurlijk wel gebruik maken van de vele posten die hier door de jaren heen geplaatst zijn!
Week 45 2019 Zelfvertrouwen en zelfwaardering - zondag 3 november 2019

Zelfwaardering zit dieper dan zelfvertrouwen; het zit van ‘binnen’. De kern van zelfwaardering is, dat je waardevol bent, omdat je er bent. In de loop van de jaren raken veel mensen delen van die zelfwaardering kwijt. Het loutere gegeven, dat je er mag zijn, omdat je er bent, wordt op één of andere manier vervangen door het gevoel dat je er mag zijn, als je wat presteert. Dit noem ik voorwaardelijke zelfwaardering. "Ik voldoe pas als…”.

Je maakt jezelf wel heel kwetsbaar door je zelfwaardering te koppelen aan je sociale of maatschappelijke status. Bovendien als zoveel afhangt van die ene relatie of van die ene positie, is het logisch dat je erg bang bent om het weer kwijt te raken. En dat maakt je achterdochtig en overgevoelig voor alle signalen die op een eventueel verlies kunnen wijzen.


Terug naar de vorige pagina >